Framaforms

Créez rapidement et simplement des formulaires en ligne

Orgullo

Espectacle de narració oral majoritàriament en gallec organitzat per Furafollas Agrupación Teatral.

Lloc: Ateneu Roig, Torrent d'en Vidalet, 32

Dia i hora: 27.6.2021, 12,30h

Durant la sessió es podran consumir aperitius de la taberna Canto conto!

 
1 Espectacle de teatre i contacontes 2 Terminé
Només es farà servir per a informacions que tenen a veure amb aquest espectacle
El guardarem només durant 15 dies després de l'espectacle per motius de salut pública

Contacter l'auteur⋅rice de ce formulaire

Pour contacter l'auteur⋅rice de ce formulaire, cliquez ici


Ne communiquez aucun mot de passe via Framaforms.