Framaforms

Créez rapidement et simplement des formulaires en ligne

Inscripció / Registration: Decreixement ecofeminista o austeritat imposada? // Ecofeminist degrowth or imposed austerity?

Hola! 👋 Gràcies per inscriure't a la xerrada "Decreixement ecofeminista o austeritat imposada?" que tindrà lloc el dimarts 20 de febrer a les 18:30 al Pati Llimona (C/del Regomir).
Hello! 👋 Thank you for registering for the talk "Ecofeminist degrowth or imposed austerity?" that will take place on Tuesday February 20, at 6.30pm at Pati Llimona (C/del Regomir).

 

 
1 Début 2 Terminé
Tota la informació que ens proporcionis constitueix informació personal i d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, t'informem que la utilitzarem d'acord amb la nostra política de privacitat: https://odg.cat/avis-legal-politica-privacitat/ i d'acord amb aquesta declaració de tractament de dades: https://odg.cat/tractament-dades-personals/ //////////////////////////////// All information you provide constitutes personal information and in accordance with regulation (GDPR) we will use it in accordance with our privacy policy: https://odg.cat/es/aviso-legal-politica-privacidad/ and in accordance with the following personal data processing statement: https://odg.cat/es/tratamiento-datos-personales/