Framaforms

Créez rapidement et simplement des formulaires en ligne

Inscripció jornades Territori de Vincles

JORNADES TERRITORI DE VINCLES

Els pròxims dies  5 i 6 de novembre tindran lloc les primeres jornades TERRITORI DE VINCLES, al Castell de Santa Coloma de Queralt (Plaça Pati del Castell, 0, 43420 Santa Coloma de Queralt, Tarragona).
Les jornades es presenten com un espai d'intercanvi, debat i reflexió entorn el repte demogràfic. Durant els dos dies se celebraran un seguit de taules rodones , on es presentaran propostes i iniciatives en els àmbits de: l'agroecologia i la biodiversitat, l'accés a l'habitatge i la gestió de recursos. També hi haurà espais d'enxarxament dinamitzats, així com tasts de productes de la Vall.
 

Territori de Vincles_Vall del Corb és un projecte impulsat per l'Associació Vall del Corb, acompanyat des de les cooperatives l'Aresta i laboqueria. També compta amb el suport dels ajuntaments de la Vall del Corb, la Diputació de Lleida i el Consell Comarcal de l'Urgell.

 - - -

A l’ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT INTEGRAL DE LA VALL DEL CORB tractem les dades personals segons s'estableix en el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD). En compliment del que disposen els articles 13 i 14 del RGPD i l’article 11 de la LOPDGDD s’informa de les següents dades:

 

Responsable del Tractament: ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT INTEGRAL DE LA VALL DEL CORB, NIF: G43611730, C/ SANT ROC, 10 BAIXOS - 25141 CIUTADILLA (LLEIDA), 676293332, e-mail: hola@valldelcorb.cat. Finalitat del Tractament: Tractarem les dades personals per a la gestió de les JORNADES TERRITORI DE VINCLES. En cas d’acceptació, per a l’enviament d’informació. Les imatges es publicaran per a fer difusió de les jornades. Conservació: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no és sol·liciti la supressió per part de l'interessat i durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals. Destinataris: Les seves dades seran tractades per l’ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT INTEGRAL DE LA VALL DEL CORB per col·laboradors i prestadors de serveis. Legitimació: Tractarem les dades en base al consentiment de la persona associada. Drets: L'informem de la possibilitat d'exercir els següents drets sobre les seves dades personals dirigint-se al nostre domicili fiscal o a través del correu electrònic, havent-se d'identificar degudament i sol·licitar clarament el dret a exercir: dret d'accés, rectificació, supressió o oblit, limitació, oposició, portabilitat y no ser objecte de decisions individuals automatitzades. També pot retirar el consentiment atorgat. A més, pot dirigir-se a l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent per a obtenir informació addicional o presentar una reclamació. Imatges: En el marc de les jornades a les quals s’inscriu es captaran imatges i poden ser publicades. El dret a la imatge personal està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge personal. Inscrivint-se autoritzo la publicació de les imatges l’ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT INTEGRAL DE LA VALL DEL CORB, ho fa de manera expressa i inequívoca, de forma lliure, voluntària, gratuïta i sense límit temporal ni geogràfic, en qualsevol suport o format (Intranet, pàgina web, comunicacions comercials per via electrònica, revistes, xarxes socials, mitjans de comunicació, etc.) i per la reproducció, exhibició i comunicació pública, tan fotogràfica, televisiva, videogràfica, impresa, per Internet i/o xarxes socials. L'exercici de la captació de les imatges (o vídeos) per part de l’ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT INTEGRAL DE LA VALL DEL CORB o una altra empresa delegada, sigui a través de càmeres o videocàmeres, on resulti clarament identificable, estarà limitat al conjunt d'activitats desenvolupades dins el marc de les JORNADES TERRITORIS DE VINCLES. ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT INTEGRAL DE LA VALL DEL CORB es compromet a adoptar en tot moment les oportunes mesures de seguretat per a evitar l'accés, cessió o ús no autoritzat de les imatges.  

 

 

 
1 Dades d'inscripció 2 Assistència a les jornades 3 Terminé
Ne communiquez aucun mot de passe via Framaforms.