Framaforms

Créez rapidement et simplement des formulaires en ligne

Hackatons de turisme sostenible a Barcelona

"TurismESS, cap a una nova cultura del turisme a Barcelona"

Quin model de turisme volem?

 
1 Inscripció 2 Ja t'has inscrit
Dades bàsiques
Hackatons de turisme sostenible
Escull una o més opcions, són esdeveniments independents i pots participar a una o a les dues Hachatons
123
"Aparèixer al radar" *
"Canvi de xip" *
"Fem contrapès" *
Associa cada tema amb un número (de l'1 al 3 de més a menys interès)
Perfil de la persona participant
SiNo
Participo sol/a *
Participo amb una altra persona *
Nom i cognoms de la persona i entitat o col·lectius si pertoca
També pots indicar "Cap" si no pertanys a cap organització o col·lectiu
Districte de Barcelona en el que realitzes la teva activitat
El projecte "TurismESS, cap a una nova cultura del turisme a Barcelona" està co-finançat per l'Ajuntament de Barcelona a través del Programa d'Impuls Socioeconòmic del Territori. La participació en les activitats del projecte està subjecta a un seguit de condicions que, entre altres aspectes, recullen el tractament que Calidoscoop SCCL, l'Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa SAU SPM farà de les vostres dades segons la nova Llei del RGPT i el permís per utilitzar la vostra imatge per a arxiu, justificació i difusió de l'activitat, i mai amb cap ús comercial. L'interessada pot autoritzar o no el tractament tot marcant amb una «x» la casella corresponent de SÍ (dono el consentiment) o NO (no dono el consentiment)

Contacter l'auteur⋅rice de ce formulaire

Pour contacter l'auteur⋅rice de ce formulaire, cliquez ici


Ne communiquez aucun mot de passe via Framaforms.