Framaforms

Créez rapidement et simplement des formulaires en ligne

DEUSTUKO UNIBERTSITATEA: KALERATZERIK EZ / NO AL DESPIDO DE ADRIAN ALMAZAN

La Universidad de Deusto acaba de despedir al profesor Adrián Almazán, sin ninguna razón relacionada con el ejercicio de su labor docente e investigadora. Adrián fue contratado como Profesor Ayudante Doctor por la Universidad de Deusto al inicio del curso 2020/21 y ha ejercido su actividad con total normalidad durante todo el año académico en el Centro de Ética Aplicada de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. A pesar de que en este tiempo su labor investigadora ha sido reconocida por la propia Universidad de Deusto con una evaluación excelente, la Universidad le ha despedido sin aportar ninguna causa por escrito y alegando, sólo oralmente, vagas justificaciones relacionadas con la falta de encaje en la institución o su no adecuación a las expectativas de sus responsables.

Los abajo firmantes creemos que la decisión de la Universidad de Deusto está más bien relacionada con el enfoque investigador crítico con la tecnología y el capitalismo del trabajo de Adrián y su militancia activa en diversos movimientos sociales y ecologistas, así como su negativa a plegarse servilmente a requerimientos institucionales más propios de entidades mercantiles que de organizaciones universitarias.

En este sentido, pensamos que el despido de Adrián atenta directamente contra la libertad de pensamiento, cátedra e investigación, que constituye uno de los fundamentos de la actividad universitaria y que este despido supone una censura ideológica que afecta gravemente a la libertad universitaria.

Queremos manifestar, así mismo, nuestra solidaridad con el profesor Adrián Almazán y llamar la atención sobre las consecuencias que la creciente privatización de la Universidad tendrá sobre la condiciones laborales del profesorado universitario, cada vez más precarizado, y, especialmente, en el desarrollo de una formación y una investigación libres, críticas y responsables con la sociedad y no plegadas a intereses mercantiles, ideológicos o religiosos.

__________________________

 

Deustuko Unibertsitateak Adrián Almazán irakaslea kaleratu berri du, inolako arrazoirik eman gabe. Adrián irakasle laguntzaile doktore gisa kontratatu zuen Deustuko Unibertsitateak 2020/21 ikasturtearen hasieran, eta bere irakaskuntza eta ikerkuntza jarduerak normaltasun osoz gauzatu ditu urte akademiko osoan Unibertsitate horretako Gizarte eta Giza Zientzien Fakultateko Etika Aplikatuko Zentroan. Are gehiago, Deustuko Unibertsitateak berak bere ikerketa-lana ebaluazio bikainarekin aintzatetsi du. Baina ikasturte berriari begira, Unibertsitateak kaleratu egin du, inolako arrazoirik eman gabe idatziz, bakarrik ahoz emandako eta erakundera edo arduradunen eskakizunetara ez egokitzeari buruzko justifikazio lausoak alegatuz.

Aldiz, agiri hau sinatzen dugunok uste dugu Adrian kaleratzearen arrazoiak gehiago bilatu behar direla Adrianen teknologiarekiko eta kapitalismoarekiko ikuspegi ikertzaile kritikoan eta hainbat mugimendu sozial eta ekologistetan zuen militantzia aktiboan. Baita Adrianen ukoan ere unibertsitate-erakunde batenak baino merkataritza-erakundeenak ziruditen eskakizun instituzionaletara makurtzeari. Hori izan da Deustuko Unibertsitateak onartu ezin ziona.

Gure ustez, Deustuko Unibertsitatearen erabakia oso larria da, pentsamendu, katedra eta ikerketa askatasunaren aurka jotzen baitu zuzenean, hori delarik, hain zuzen, unibertsitate-jardueraren oinarrietako bat. Zentsura ideologiko argi bat izan da, gezurtatu egiten duena Deustuko Unibertsitateak bere irakasle eta ikasleen pentsamendu kritikoa eta autonomoa sustatzen duelako aldarria.

Agiri honen bidez Adrian Almazani gure elkartasauna adierazi nahi diogu eta ohartarazi unibertsitatearen pribatizazio gero eta handiagoak izaten ari den ondorioez bai unibertsitateko irakasleen lan-baldintza jada oso prekarizatuetan baita interes komertzial, ideologiko edo erlijiosoetara makurtu gabeko prestakuntza eta ikerketa aske, kritiko eta gizartearekiko arduratsuaren garapenean ere.

 
1 Début 2 Terminé

Contacter l'auteur⋅rice de ce formulaire

Pour contacter l'auteur⋅rice de ce formulaire, cliquez ici


Ne communiquez aucun mot de passe via Framaforms.