Framaforms

Créez rapidement et simplement des formulaires en ligne

COVID-19 en groene ruimten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

ENQUÊTE - COVID19 EN GROENE RUIMTEN

IMPACT VAN DE CORONAMAATREGELEN OP DE ACTIVITEITEN IN DE GROENE RUIMTEN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Deze enquête richt zich tot alle openbare beheerders die verantwoordelijk zijn voor groene ruimten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze kan ingevuld worden tot 15 mei 2020.

Hiermee willen we onderzoeken en inschatten welke impact de coronamaatregelen hebben op de activiteiten van de besturen inzake beheer van groene ruimten. 

De vragenlijst neemt +/- 10 minuten tijd in beslag. Bij voorkeur wordt deze ingevuld door de persoon die het best geplaatst is om een volledig zicht te hebben op de situatie binnen de gemeente.

Tenzij de deelnemer uitdrukkelijk toestemming geeft, blijven de gegevens uit deze enquête anoniem. De naam van de instelling en van de respondent wordt enkel gevraagd om na te gaan of er voor eenzelfde bestuur of dienst geen antwoorden ontbreken of dubbel gegeven zijn.

Deze enquête gaat uit van de ondersteuningscel “Ecologisch beheer” van Apis Bruoc Sella op basis van een initiatief van Plante & Cité (Frankrijk). De vragenlijst is eigenlijk een aanpassing van de enquête die eind april door Plante & Cité onder de Franse lokale overheden werd uitgevoerd.

Meer informatie : info@zeropesticide.brussels

 
1 INFORMATIE RESPONDENT (LOKALE OVERHEID) 2 INFORMATIE RESPONDENT (LOKALE OVERHEID) 3 DEEL 1 - SITUATIE TIJDENS DE LOCKDOWN 4 DEEL 2 - SITUATIE BIJ UITSTAP UIT DE LOCKDOWN 5 DEEL 3 - VERWACHTINGEN OP (MIDDEL)LANGE TERMIJN 6 BEDANKT ! 7 Terminé
Ne communiquez aucun mot de passe via Framaforms.