Ankieta użytkowników produktów SENSAGRI

SENSAGRI banniere

Polska wersja

Dzięki za spróbowanie SENSAGRI WebGIS. (jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, sprawdź http://osr-cesbio.ups-tlse.fr/sensagri/) Poznałeś najnowsze produkty SENSAGRI, a zespół SENSAGRI chętnie wysłucha twoich pomysłów. Poświęć 5 minut na napisanie opinii.
Jeśli chcesz wypełnić angielską wersję ankiety, kliknij tutaj: https://framaforms.org/user-feedback-survey-on-sensagri-products-1549020513

English version

Thanks for giving a try to SENSAGRI WebGIS. (if not yet done, please check http://osr-cesbio.ups-tlse.fr/sensagri/ ) You've explored most recent SENSAGRI products and SENSAGRI Team are eager to listen to your ideas. Let's take 5 minutes to write your feedback. If you want to fill the polish version survey, please click here : https://framaforms.org/user-feedback-survey-on-sensagri-products-1549020513

Informacje prawne: Wszystkie zebrane dane są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem UE dotyczącym ochrony danych (bez wykorzystania komercyjnego, nie wysyłane stronom trzecim, przetwarzanie danych anonimizujących). Więcej informacji na stronie sensagri.eu.

Potrzebna informacja
Ergonomia
Profil uczestnika

Ne transmettez aucun mot de passe via Framaforms.