Framaforms

Créez rapidement et simplement des formulaires en ligne

12/12/2020 - Hoe kan u buren mobiliseren rond uw acties?

Participatieve burgerprojecten organiseren.
Het vermogen om samen te brengen is een essentieel element.

Bent u actief in een project van de oproep « Vooruit met de wijk »?
Deze opleidingen zijn voor u bestemd als u lid bent van een participatieve duurzame wijk, een
collectieve moestuin of compost, actief bent in de burgerprojecten Zero Waste en Good Food, de projecten van de Groene Wijken, of de Energie projecten, zowel nieuwe als oude.

Doelstelling
De doelstelling van deze opleiding is om de remmen en de hefbomen omtrent de inzet en de deelname van de bewoners rond de projecten van « Vooruit met de wijk » te identificeren en aan de deelnemers de kans te geven om zich tools toe te eigenen waarmee burgers kunnen worden gemobiliseerd in hun collectieve acties.

Inhoud
Doorheen verschillende vormen van collectieve intelligentie zullen de deelnemers de gelegenheid krijgen om concreet te ontdekken hoe ze bewoners kunnen betrekken bij hun project. Ze zullen ook kennismaken met een paar referentietools die nuttig zijn bij de uitwerking van een strategie om burgers te mobiliseren.

Sterkte punten
De module is participatief en interactief en berust op ervaringen om de meer theoretische aspecten te definiëren.

Voorwaarde: geen

Wanneer?
Op zaterdag 12 december van 10 tot 12 uur.

Waar? 
Online.

De opleiding wordt gegeven door Espace Environnement in het kader van Vooruit met de Wijk, met de steun van Leefmilieu Brussel.

Inschrijving

Gelieve het hieronderstaand formulier in te vullen en op te sturen om uw plaats te  reserveren voor de opleiding. Het aantal deelnemers is beperkt tot 20. Uit respect voor de deelnemers en de organisatoren, vragen we u om te verwittigen in geval van verhindering.

De opleiding richt zich in de eerste plaats tot deelnemers van de projectoproep « Vooruit met de Wijk » maar is toegankelijk voor elk publiek onder voorbehoud van beschikbare plaatsen.
Ik geef toestemming voor het geheel of gedeeltelijk gebruik maken van de beeld- en/of geluidsopnames van deze door Inspirons le Quartier/Vooruit met de Wijk georganiseerde coachingsessie. Wijk mag ze gebruiken voor communicatiedoeleinden op haar bekende en nog onbekende digitale platformen (website, nieuwsbrief, facebookpagina, youtube-kanaal) en tijdens elk evenement dat het publiek samenbrengt in verband met de projectoproep. Deze toestemming wordt gratis gegeven voor onbepaalde tijd.
Om te voldoen aan de nieuwe wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens, zijn weverplicht om uw instemming te vragen voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Zonder deze instemming is het niet mogelijk om u in te schrijven voor een opleiding. U kan ook via e-mail contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (privacy@environnement.brussels) of per post (Leefmilieu Brussel Privacy, Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel)

Contacter l'auteur⋅rice de ce formulaire

Pour contacter l'auteur⋅rice de ce formulaire, cliquez ici


Ne communiquez aucun mot de passe via Framaforms.